Ansatte

Småtroll

Hanne Leithe

Stilling: Pedagogisk leder

Hanne tok sin utdannelse i Bodø i 2010, og har fordypning i utefag. Dro til Oslo og jobbet i barnehage der i seks år, før hun vendte nesen nordover og begynte hos oss våren 2016. Etter et år på Stortroll er nå Småtroll hennes base. Hun jobber 1/1 stilling. Det er viktig for Hanne å skape et godt språkmiljø!

Hege Westblikk

Stilling: Assistent

Begynte hos oss som vikar høsten 2013. Var inne i et årsvikariat i 2016/17, ekstraressurs 2017/2018, og nytt årsvikariat 2018/2019 på Småtroll. Hege har endelig fast stilling hos oss fra høsten 2019! Hos henne får ungene oppleve et trygt og godt fang!

Martine Karlsen

Stilling: Assistent

Martine har vært vikar hos oss 2018-2019, begge avdelinger. Barnehageåret 2019 - 2020 skal hun være ekstraressurs i 1/1 stilling på Småtroll. Martine er 20 år, og datter av Heidi K.

Synne Berg Korsgård

Stilling: Assistent

Synne er 23 år og skal jobbe som assistent på Småtroll fram til jul 2019. Hun har med seg 4 års erfaring fra andre barnehager i byen.

Heidi Karlsen

Stilling: Assistent

Heidi er utdannet barnepleier og har jobbet 1/1 stilling hos oss siden 2000. Hun har vært på begge avdelinger, de siste år på Småtroll. Å skape trygge barn er en viktig fanesak for Heidi K. Barnehageåret 2018/2019 var hun konstituert som førskolelærer , og fortsetter med det fram til jul 2019.

Stortroll

Benedikte Methi

Stilling: Pedagogisk leder

Benedikte er utdannet førskolelærer med utefag som fordypning. Hun begynte som pedagogisk leder på Småtroll høsten 2011, etter et års erfaring fra en idrettsbarnehage. Siden våren 2017 har hun vært pedagogisk leder på Stortroll, 1/1 stilling. Hun har videreutdanning i veiledning for praksislærere og mentorer. Benedikte er opptatt av at alle barn og foreldre skal bli sett og hørt! Benedikte har foreldrepermisjon fram til 01.01.2019

Kristin Rønning

Stilling: Barnehagelærer

Kristin begynte som vikar hos oss vinteren 2019, og gjorde ferdig sin barnehagelærer nå i vår, med utefag som fordypning. Siden 01.06.2019 har hun vært ansatt som barnehagelærer på Stortroll. Kristin er 25 år, og har med seg fire års erfaring fra andre barnehager i Bodø.

Renate Justad

Stilling: Barnehagelærer

Renate er utdannet førskolelærer fra våren 2013, og har småbarnspedagogikk som fordypning. Etter et par år på Stortroll og et par år på Småtroll, var hun tilbake på Stortroll fra barnehageåret 2018/2019. Hun har tatt veilederutdanning for praksislærere og mentorer. Renate brenner for de kompetente små; de kan så mye mer enn vi tror!

Grete Kristin Engmo

Stilling: Assistent

Grete begynte hos oss våren 2009, og kom til oss med mange års barnehageerfaring med seg. Hun jobber 1/1 stilling. Hun begynte sin karriere på Småtroll, de siste fire årene har hun hatt tilholdssted på Stortroll. For Grete er det viktig at barn skal oppleve glede over egen mestringsfølelse!

Agathe Kristin Ørnesmo

Stilling: Assistent

Agathe begynte hos oss i 1993. Tok seg en "pause"i 2000, og var tilbake igjen i 2007. Agathe har tegning, form og farge i bunnen, og jobber 1/1 stilling. Hun har jobbet både på Småtroll og Stortroll, og er også husets verneombud. Agathe synes det er viktig at barna opplever glede og latter i hverdagen!

Andre ansatte

Elin Westernes

Stilling: Daglig leder
950 73 120
elin@trollmyra.no

Har vært med fra oppstarten våren 1990, og ble i 2003 eier av barnehagen, og er lykkelig for det! Har gjennom årene tatt ulike veiledningutdanning, samt økonomi i ledelse på BI. Vært aktiv i PBL`s styrearbeid. Brenner for at de små enkeltstående barnehagene skal ha livets rett!

Torill Breivik

Stilling: Assistent

Torill har jobbet hos oss siden oppstarten i 1990, hun jobber 70% stilling. Hun er barnehagens mangeårig bestemor. For Torill er det viktig at hvert barn blir sett! Torill har vært 100 % sykemeldt siden mars 2019, og kommer neppe tilbake før hun går ut i pensjonistenes rekke april 2020.