Ansatte

Småtroll

Hanne Leithe

Stilling: Pedagogisk leder

Hanne tok sin utdannelse i Bodø i 2010, og har fordypning i utefag. Dro til Oslo og jobbet i barnehage der i seks år, før hun vendte nesen nordover og begynte hos oss våren 2016. Etter et år på Stortroll er nå Småtroll hennes base. Hun jobber 1/1 stilling. Det er viktig for Hanne å skape et godt språkmiljø!

Hege Westblikk

Stilling: Assistent

Begynte hos oss som vikar høsten 2013. Var inne i et årsvikariat i 2016/17, ekstraressurs 2017/2018, og nytt årsvikariat 2018/2019 på Småtroll. Hege har endelig fast stilling hos oss fra høsten 2019! Hos henne får ungene oppleve et trygt og godt fang!

Marte Berg

Stilling: Barnehagelærer

Marte er nyutdannet barnehagelærer av året, og er ansatt i et årsvikariat for Kristin som skal ut i permisjon i november. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk. Velkommen til henne.

Heidi Karlsen

Stilling: Assistent

Heidi er utdannet barnepleier og har jobbet 1/1 stilling hos oss siden 2000. Hun har vært på begge avdelinger, de siste år på Småtroll. Å skape trygge barn er en viktig fanesak for Heidi K. Barnehageåret 2018/2019 og 2019/2020 var hun konstituert som førskolelærer og styrte "skuta" sammen med Hanne.

Stortroll

Benedikte Methi

Stilling: Pedagogisk leder

Benedikte er utdannet førskolelærer med utefag som fordypning. Hun begynte som pedagogisk leder på Småtroll høsten 2011, etter et års erfaring fra en idrettsbarnehage. Siden våren 2017 har hun vært pedagogisk leder på Stortroll, 1/1 stilling. Hun har videreutdanning i veiledning for praksislærere og mentorer. Benedikte er opptatt av at alle barn og foreldre skal bli sett og hørt!

Kristin Rønning

Stilling: Barnehagelærer

Kristin begynte som vikar hos oss vinteren 2019, og gjorde ferdig sin barnehagelærer våren 2019, med utefag som fordypning. Siden 01.06.2019 har hun vært ansatt som barnehagelærer på Stortroll. Kristinhar med seg fire års erfaring fra andre barnehager i Bodø. I november skal hun ut i fødselspermisjon.

Renate Justad

Stilling: Barnehagelærer

Renate er utdannet førskolelærer fra våren 2013, og har småbarnspedagogikk som fordypning. Etter et par år på Stortroll og et par år på Småtroll, var hun tilbake på Stortroll fra barnehageåret 2018/2019. Hun har tatt veilederutdanning for praksislærere og mentorer. Renate brenner for de kompetente små; de kan så mye mer enn vi tror!

Synne Berg Korsgård

Stilling: Assistent

Synne har arbeidet som ekstraressurs/assistent hos oss siden 2019. Første året på Småtroll, og fra i høst vil hun være tilknyttet Stortroll. Hun har med seg 4 års erfaring fra andre barnehager i byen.

Grete Kristin Engmo

Stilling: Assistent

Grete begynte hos oss våren 2009, og kom til oss med mange års barnehageerfaring med seg. Hun jobber 1/1 stilling. Hun begynte sin karriere på Småtroll, de siste fire årene har hun hatt tilholdssted på Stortroll. For Grete er det viktig at barn skal oppleve glede over egen mestringsfølelse!

Agathe Kristin Ørnesmo

Stilling: Assistent

Agathe begynte hos oss i 1993. Tok seg en "pause"i 2000, og var tilbake igjen i 2007. Agathe har tegning, form og farge i bunnen, og jobber 1/1 stilling. Hun har jobbet både på Småtroll og Stortroll. Agathe synes det er viktig at barna opplever glede og latter i hverdagen!

Andre ansatte

Elin Westernes

Stilling: Daglig leder
950 73 120
elin@trollmyra.no

Har vært med fra oppstarten våren 1990, og ble i 2003 eier av barnehagen, og er lykkelig for det! Har gjennom årene tatt ulike veiledningutdanning, samt økonomi i ledelse på BI. Vært aktiv i PBL`s styrearbeid. Brenner for at de små enkeltstående barnehagene skal ha livets rett!