Ny i Trollmyra Barnehage

Før oppstart sendes det ut et skriv til foreldrene med en del praktisk info som er grei og ha når man er ny som foreldre. Det være seg om mat og aktivitet og litt om lek! Der har vi også skrevet noen tilvenningsråd - og avskjedsråd, som vi vil gjengi her.

NOEN TILVENNINGSRÅD:

  • Det er viktig at tilvenning skjer gradvis, barna må få tid til å bli kjent med den nye barnehagen sin med mamma eller pappa tilstede (inntil 3 dager). Noen trenger lang tilvenning, andre ikke, det viktigste er at vi får til en trygg og god start.
  • For at alle skal få en fin start i barnehagen er det best at de første 2-4 dagene ikke blir for lange (maks 3-5 timer selv om barnet gjerne vil være lengre) Det er mange nye inntrykk!
  • Mens du på dag 1 må være sammen med barnet hele tiden, kan du kanskje på dag 2 eller 3 være borte en kortere periode og litt lenger etterhvert. Vurdér situasjonen sammen med oss. Ingen barn reagerer likt, noen blir ”husvarme” ganske fort, men det er ikke unormalt å bruke lang tid på tilvenningen.

NOEN GODE "AVSKJEDSRÅD":

  • Når dagen er der og barnet er ”klar” for at du forlater han/henne, så gjør avskjeden kort, ikke trekk den ut – store avskjedsscener virker bare mot sin hensikt. Bruk heller litt lengre tid i forbindelse med henting; barnet kan vise deg rundt, fortelle om dagen og du kan snakke med personalet.
  • Gi barnet en kort forklaring på hvorfor du går, hvor du går og at du kommer og henter det senere. At mamma/pappa må på jobb er en grei forklaring.
  • Si alltid ha det til barnet før du går. Dette for å markere avskjeden. Å lure seg av gårde uten at barnet oppdager det, er ikke måten å gjøre det på.
  • Selv om barnet gråter, må man av og til bare gå, og vi vet at det fort går over. Er du bekymret kan du ringe barnehagen etter en halv times tid, eller vi ringer deg.