Foreldrebetaling

Vi følger nasjonale satser, der ny makspris pr 01.01.2020 er satt til kr 3.135 for 1/1 plass. Det gis 30 % søskenmoderasjon. Har man tre søsken i barnehagen, får man 50 % reduksjon på den siste. I tillegg betales det kostpenger, som er kr 350,-. pr mnd. Det dekker all mat og drikke, turvirksomhet samt at vi kjøper inn bleier i barnehagen. Vi vasker også sengtøyet for de som sover på seng i barnehagen.

Når man begynner ved nytt barnehagår (uke 33) betales det for 1/2 måned.

De som slutter til nytt barnehageår (t.o.m. uke 32) betaler for halve august.

JULI er betalingsfri, når 4 uker innmeldt ferie er avviklet siste barnehageåret (uke 33 - 32)

Foreldrebetalingssatser pr 01.01.2020

     ********************************************************