ALLE MED

Et observasjonsskjema som dekker barnets seks utviklingsområder: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

ALLE MED-skjemaet er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse.

Det er et skjema som skal følge barnet gjennom hele barnehagetiden og foreldre vil bli forelagt skjemaet på foreldresamtale.

Her kan du se skjemaet