Ergonomi og pedagogikk

Barnehageåret 2014/2015 var vi med i et prosjekt som heter "Ergonomi og pedagogikk", i regi av Bodø Kommune.

Dette er noe vi vil ta med oss videre i hverdagen hos oss.

Hovedmålet er å fremme barns utvikling, gjennom barns medvirkning!

I en travel hverdag er det lett å utvikle dårlige vaner; Kanskje bærer vi barna selv om de kan gå? Eller kler på istedenfor å gi mulighet til å øve i å klare det selv? Løfter de opp og ned av stolen når de så fint klarer og klatre selv? Dekker av og på bordet når det er noe barna elsker å gjøre selv? Rydder opp lekene etter dem når det er noe de godt klarer selv?

Vi skal la barn oppleve å MESTRE = LYKKEfølelse

Vi skal gi barn TID = god OMSORG

For oss voksne handler det om å organisere gode dager, som gir rom for at barn kan få prøve å klare sæ sjøl! Bruke hjelpemidler som også er med på å forebygge slitasje og belastninger - og bidrar til å holde oss friske og i arbeid. Vi snakker helsefremmende arbeid!

For dere foreldre handler det om å støtte opp om dette, gi barna mestringsfølelse! Og dere kan følge opp i barnehagen ved at klærne som er i barnehagen er praktisk og velegnet for å "klare sæ sjøl". La de få tid til å rydde når de blir hentet, la de sette seg ved frokostbordet selv. Ha på seg også inneklær som er gode å bevege seg i - og at det de har på, er det de kan gå ut i.