Ansatte

Småtroll

Hege Westblikk

Stilling: Fagarbeider

Begynte hos oss som vikar høsten 2013. Var etterhvert inne i både årsvikariat og som ekstraressurs før hun "landet" i fast stilling hos oss fra høsten 2019! Hun trives aller best på Småtroll, og har i hovedsak hatt sitt virke der. Hos henne får ungene oppleve et trygt og godt fang! Hege tok fagprøven i barne-og ungdomsarbeiderfaget i mai 2023!

Ida Marie Solbakken

Stilling: Assistent

Ida startet sin karriere hos oss januar-22, gjennom et engasjement via Personalhuset. Hennes tidligere arbeidspraksis er i hovedsak relatert til hotell - og restaurantbransjen. Fra høsten -22 er hun fast ansatt hos oss.

Vilde Falch Carlsen

Stilling: Assistent

Vilde begynte som vikar hos oss høsten -22, gjennom Personalhuset. Fra i januar gikk hun inn i stillingen til Synne som har fødselspermisjon til oktober-23. Vilde har kompetansebrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget (sep -21).

Renate Justad

Stilling: Pedagogisk leder

Renate er utdannet førskolelærer fra våren 2013, og har småbarnspedagogikk som fordypning. Hun begynte hos oss i august samme år. Etter et par år på Stortroll og et par år på Småtroll, var hun tilbake på Stortroll fra barnehageåret 2018/2019. Hun har tatt veilederutdanning for praksislærere og mentorer. Renate brenner for de kompetente små; de kan så mye mer enn vi tror! I høst har hun vært både på Stortroll og Småtroll, og når Marte går ut i foreldrepermisjon 1.februar, vil hun være 100 % på Småtroll.

Stortroll

Birgitte Bye Berg

Stilling: Pedagogisk leder

Birgitte var ferdigutdannet barnehagelærer i 2014, med utefag som fordypning. Hun begynte hos oss 01.05.22, og har med seg 7-8 års erfaring fra barnehageverdenen. Birgitte er glad i friluftsliv, og ønsker at barn skal oppleve gode naturopplevelser!

Heidi Karlsen

Stilling: Assistent

Heidi er utdannet barnepleier og har jobbet 1/1 stilling hos oss siden 2000. Hun har vært på begge avdelinger, og et par år også vært konstituert som barnehagelærer. 1.mars var hun tilbake til Stortroll. Å skape trygge barn er en viktig fanesak for Heidi K.

Sana Jaff

Stilling: Barnehagelærer

Sana var ferdig utdannet barnehagelærer våren-21. Hun har fordypning i utefag. Hun har erfaring fra barnehage både under og etter utdanningen, og har fødselspermisjon fram til 02.03.23. Da er hun klar til å starte sitt virke som barnehagelærer på Stortroll - velkommen skal hun være! Hun er inne i Marte sin permisjon.

Andre ansatte

Elin Westernes

Stilling: Daglig leder
950 73 120
elin@trollmyra.no

Har vært med fra oppstarten våren 1990, og ble i 2003 eier av barnehagen, og er lykkelig for det! Har gjennom årene tatt ulike veiledningutdanning, samt økonomi i ledelse på BI. Vært aktiv i PBL`s styrearbeid. Brenner for at de små enkeltstående barnehagene skal ha livets rett!

Synne Berg Korsgård

Stilling: Assistent

Synne har arbeidet som ekstraressurs/assistent hos oss siden høsten 2019. Første året på Småtroll, og fra høst -20 har hun vært tilknyttet Stortroll, og ble fast ansatt fra februar -22. Hun har med seg 4 års erfaring fra andre barnehager i byen. Fødselspermisjon 01.02.23 - 01.11.23

Marte Berg

Stilling: Pedagogisk leder

Marte ble utdannet barnehagelærer våren-20 og etter et års vikariat ble det fast stilling som barnehagelærer. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk. 1.feb 22 gikk hun inn i stillingen som pedagogisk leder på Småtroll, og hun jobber 40 % i den stillingen fram til fødselspermisjon i starten av februar. Renate fyller opp resten. Fødselspermisjon 01.02.23 - 01.11.23

Mathilde Meyer

Stilling: Vikar

Mathilde har siden i oktober-22 vært engasjert hos oss gjennom Personalhuset. En ekte Bergenser på studietur i Bodø! Hun skal vikariere 1/1 stilling på Stortroll i januar og februar. Fortsetter hos oss fram til sommeren. Mathilde fortsetter som vikar hos oss høst-23 v/behov