Ansatte

Pink Leidiz

Småtroll

Hege Westblikk

Stilling: Assistent

Begynte hos oss som vikar høsten 2013. Var inne i et årsvikariat i 2016/17, ekstraressurs 2017/2018, og nytt årsvikariat 2018/2019 på Småtroll. Hege har endelig fast stilling hos oss fra høsten 2019! Hos henne får ungene oppleve et trygt og godt fang!

Ida Marie Solbakken

Stilling: Assistent

Ida er 29 år, og er engasjert gjennom Personalhuset, fra 03.01.2022. Velkommen til henne:)

Marte Berg

Stilling: Barnehagelærer

Marte ble utdannet barnehagelærer våren-20 og etter et års vikariat fer hun nå inne i fast stilling som barnehagelærer. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk.

Heidi Karlsen

Stilling: Assistent

Heidi er utdannet barnepleier og har jobbet 1/1 stilling hos oss siden 2000. Hun har vært på begge avdelinger, de siste år på Småtroll. Å skape trygge barn er en viktig fanesak for Heidi K. Barnehageåret 2018/2019 og 2019/2020 var hun konstituert som førskolelærer og styrte "skuta" sammen med Hanne. Fra nov.21 og ut barnehageåret er hun Marte`s medhjelper.

Stortroll

Renate Justad

Stilling: Pedagogisk leder

Renate er utdannet førskolelærer fra våren 2013, og har småbarnspedagogikk som fordypning. Etter et par år på Stortroll og et par år på Småtroll, var hun tilbake på Stortroll fra barnehageåret 2018/2019. Hun har tatt veilederutdanning for praksislærere og mentorer. Renate brenner for de kompetente små; de kan så mye mer enn vi tror!

Kristin Rønning

Stilling: Barnehagelærer

Kristin begynte som vikar hos oss vinteren 2019, og gjorde ferdig sin barnehagelærerutdanning våren 2019, med utefag som fordypning. Siden 01.06.2019 har hun vært ansatt som barnehagelærer på Stortroll. Kristin har med seg fire års erfaring fra andre barnehager i Bodø. Fra nov-20 til juli 21 hadde hun fødselspermisjon.

Synne Berg Korsgård

Stilling: Assistent

Synne har arbeidet som ekstraressurs/assistent hos oss siden høsten 2019. Første året på Småtroll, og fra høst -20har hun vært tilknyttet Stortroll. Hun har med seg 4 års erfaring fra andre barnehager i byen.

Grete Kristin Engmo

Stilling: Assistent

Grete begynte hos oss våren 2009, og kom til oss med mange års barnehageerfaring med seg. Hun jobber 1/1 stilling. Hun begynte sin karriere på Småtroll, de siste årene har hun hatt tilholdssted på Stortroll. For Grete er det viktig at barn skal oppleve glede over egen mestringsfølelse!

Agathe Kristin Ørnesmo

Stilling: Assistent

Agathe begynte hos oss i 1993. Tok seg en "pause"i 2000, og var tilbake igjen i 2007. Agathe har tegning, form og farge i bunnen, og jobber 1/1 stilling. Hun har jobbet både på Småtroll og Stortroll. Agathe synes det er viktig at barna opplever glede og latter i hverdagen!

Amalie Lindgaard

Stilling: Assistent

Amalie har siden april -21 vært engasjert i ei ekstraressursstilling som assistent. Først gjennom Personalhuset, og fra januar og frem til sommeren er hun ansatt hos oss. Hun er 27 år, har bachelorgrad i pedagogikk og mastergrad i samfunnsvitenskap.

Andre ansatte

Elin Westernes

Stilling: Daglig leder
950 73 120
elin@trollmyra.no

Har vært med fra oppstarten våren 1990, og ble i 2003 eier av barnehagen, og er lykkelig for det! Har gjennom årene tatt ulike veiledningutdanning, samt økonomi i ledelse på BI. Vært aktiv i PBL`s styrearbeid. Brenner for at de små enkeltstående barnehagene skal ha livets rett!