Barnas Verneombud

Målet er at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud som skal ha et ekstra ansvar for, og kompetanse om, å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.

Stine Sofie Stiftelsen og PBL har inngått et samarbeid om prosjektet Stine Sofie Barnehagepakke for å gi barnehageansatte den handlingskompetansen de trenger, slik at flere tilfeller av vold og overgrep avdekkkes

Barnehageansatte må ha tilstrekkelig mot, støtte, kunnskap og verdier til å se flere voldsutsatte barn og handle deretter, samt sørge for at det er etablert gode rutiner og støtte i organisasjonen og hos daglig leder/eier. De ansatte må gis verktøyene og kunnskapen til å samtale med barn om vold og overgrep, både for å forebygge og avdekke.

Bodø Kommune er en av pilotkommunene i dette prosjektet i 2020, og alle private og kommunale barnehage deltar med styrer/daglig leder og et valgt barnas verneombud blant de ansatte. 

Pedagoger tilknyttet Stine Sofie Stiftelse har utarbeidet et grundig kunnskapbasert faglig opplegg, som retter seg mot avdekking av vold og overgrep i nære relasjoner. Det er lagt opp til tre samlinger gjennom året, i tillegg til at mye av kompetansen deles digitalt.

Mellom samlingene er temaet fast agenda på personalmøtene slik at kunnskap deles og samtlige ansatte trygges ift målet som er satt.

Barnas Verneombud i Trollmyra barnehage er Hanne Leithe.

Barnas verneombud skal være barnehagens ressursperson for barna, kolleger, daglig leder og foreldre.