Barnas Verneombud

Barnehageansatte skal trygges og gis nødvendig handlingskompetanse slik at de settes enda bedre i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og kan handle på bakgrunn av denne kunnskapen.

Barnehageansatte må ha tilstrekkelig mot, støtte, kunnskap og verdier til å se flere voldsutsatte barn og handle deretter. De ansatte må gis verktøyene og kunnskapen til å samtale med barn om vold og overgrep, både for å forebygge og avdekke.

Bodø Kommune var en av pilotkommunene i prosjektet "Barnas Verneombud" i 2020-21, der alle private og kommunale barnehage deltok. 

Pedagoger tilknyttet Stine Sofie Stiftelse har utarbeidet et grundig kunnskapbasert faglig opplegg, som retter seg mot avdekking av vold og overgrep i nære relasjoner. Pga Koronaen ble det  samlinger både fysisk og digitalt gjennom året.

Mellom samlingene var temaet fast agenda på personalmøtene slik at kunnskap ble delt og samtlige ansatte trygges ift målet som er satt.

Barnas Verneombud i Trollmyra barnehage er Renate Justad.

Barnas verneombud skal være barnehagens ressursperson for barna, kolleger, daglig leder og foreldre.

Prosjektet videreføres ved at vi skal jobbe mer målrettet mot barna, ved bruk av ulike temaplansjer fra Stine Sofies Barnehagepakke - TRYGGE BARN HELE LIVET!

Vi gjennomfører alderstilpassede samlinger gjennom året, hvor barna får verdifull informasjon om;

  • hva er lov og ikke lov at voksne, ungdommer og andre barn gjør med barn
  • kropp og grenser
  • hemmeligheter
  • hvem barn kan si ifra til hvis de opplever noe vondt eller ulovlig

Formålet med slike samlinger er å bidra til barns livsmestring og evne til å sette sunne grenser for seg selv.

info skriv foreldre SSB