"Papirløs" barnehage

Ukeplaner på oppslagstavla er forlengs historie hos oss. For noen år tilbake tok vi et valg; vi ønsket at hjemmesiden skulle være vår informasjonkanal ut til foreldrene! Og etterhvert så KIDPLAN dagens lys. Når foreldre får plass her, får de tilsendt påloggingsinformasjon til den lukka foreldresiden Kidplan, hvor dere finner ukeplan, dagsrapport/tavla, bilder, møtereferater etc.

Vi bestreber oss for at ukeplanen der inne skal være oppdatert til enhver tid. Avdelingene har Ipad/Iphone, sånn at de enkelt kan gå inn på siden og redigere. Det hender seg jo at dager ikke blir helt som planlagt, og vi gjennomfører ikke turer/aktiviteter hvis vi ikke mener det er forsvarlig innenfor de rammer dagen bringer. Eller at vi Griper Dagen og velger og gjøre noe helt annet enn planlagt. Disse endringene skriver vi på Tavleposten samme dagen.

Vi ønsker å stadig bli bedre, så gi oss tilbakemelding hvis dere ser forbedringspotensiale.

Vi bruker kommunikasjonsløsningen Kidplan Infoplakat om Kidplan