Ulykkesforsikring - barn

Vi har en en ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet - også utenom barnehagetiden.