ALLE MED

Et observasjonsskjema som dekker barnets seks utviklingsområder: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

ALLE MED-skjemaet er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse.

Det er et observasjonsskjema som tas på Småtroll ved 2-års alderen, og skal følge barnet gjennom hele barnehagetiden for å sikre at viktige utviklingsområder blir fulgt opp.  Foreldre vil bli forelagt skjemaet på foreldresamtale på Småtroll.

Her kan du se skjemaet