KOMPETANSELØFTET

Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i Barnehage , skole og SFO

Alle barnehager, skoler og SFO er i regi av Bodø Kommune deltagende i dette prosjektet 2021-2025.  Kompetanseløftet ble varslet i stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO i 2020. 

Hva er målet med Kompetanseløftet:

  • Alle barn opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehagen
  • Alle barn skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger
  • Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap
  • Det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring

HVordan skal vi jobbe med kompetanseløftet?

  • Styrke allmennpedagogisk og spesialpedagogisk praksis for å møte mangfoldet av barn i barnehagen
  • Kompetanse - hva har vi (styrke) og hva trenger vi (prioritere) for å møte mangfoldet av barn
  • Barns medvirkning - hvilken kompetanseheving trenger vi voksne ifølge barn
  • Vi må ikke bare lære, vi må også trene individuelt og i fellesskap, slik at barn merker en forskjell