Foreldrebetaling

Vi følger nasjonale satser, der ny makspris pr 01.01.2023 er satt til kr 3.000 for 1/1 plass. Det gis 30 % søskenmoderasjon. Har man tre søsken i barnehagen, får man 50 % reduksjon på den siste. I tillegg betales det kostpenger, som er kr 400,-. pr mnd. Det dekker all mat og drikke, turvirksomhet samt at vi kjøper inn bleier i barnehagen. Vi vasker også sengtøyet for de som sover på seng i barnehagen.

Mat og drikke inkl;

  • frokosttilbud til de som kommer før 08.15 og ikke har spist hjemme
  • en liten matbit rundt kl 9.30
  • lunsj, både kald og varm
  • et lite måltid ca kl 14

Når man begynner ved nytt barnehagår (uke 33) betales det for 1/2 måned.

De som slutter til nytt barnehageår (t.o.m. uke 32) betaler for halve august.

JULI er betalingsfri, når 4 uker innmeldt ferie er avviklet siste barnehageåret (uke 33 - 32)

Betalingsfrist er 1. i mnd, og faktura sendes ut via Pbl-regnskap

 

     ********************************************************