Praktiske opplysninger

Denne deles ut til alle nye foreldre. Her finner de det meste de trenger å vite om hverdagen i Trollmyra Barnehage, i tilleghg til det som står her på hjemmesiden:)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Revidert i mai 2020