Praktiske opplysninger

Denne sendes ut til alle nye foreldre. Her finner de det meste de trenger å vite om hverdagen i Trollmyra Barnehage, i tilleghg til det som står her på hjemmesiden:)