Jod-tabletter

Barnehagen har mottatt jod-tabletter fra Helsedirektoratet som skal utdeles ved et evnt nedfall av radioaktivt jod etter en atomhendelse for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen

Tablettene bør inntas rett før eller innen 4 timer etter eksponering i luft. Etter tilrådning fra Helsedirektoratet har skoler og barnehager fått ansvar for å dele ut tablettene i åpningstiden.

Alle foreldre har reservasjonsrett. Der det ikke foreligger reservasjon, skal det utdeles jodtabletter i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer.

Reservsjon gjøres under samtykke på Kidplan.

 

Informasjon til foreldre og foresatte om Jodtabl, mars -22