Helsefremmende barnehage

Vi ble i 2018 godkjent som Helsefremmende Barnehage. Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager.

Helsefremmende barnehager er barnehager som styrker barnas fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i barnehagen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Her finner dere gjeldende 10 kriterier; 

Helsefremmende barnehager

Kriteriene evalueres årlig av personalet.