Stortroll

huser i år 21 flotte barn i "rette alder"- er det rart det enkelte dager kan bli litt "rabalder"... Faste utedager er populært og grupper synes de er svært! Der lekes det med tall, former og bokstaver, og telles dager. Drama, forming og musikk får også plass og ute er grillhuset blitt en super spise- og samlingsplass!

Rødgruppa - født 2018 - 5 jenter og 1 gutt

Gulgruppa - født 2019 - 2 jenter og 3 gutter

Blågruppa - født 2020 - 4 jenter og 3 gutter 

Ludde - født 2021 -  3 gutter