Stortroll

huser 24 flotte barn i "rette alder"- er det rart det enkelte dager kan bli litt "rabalder"... Faste utedager er populært og grupper synes de er svært! Der lekes det med tall, former og bokstaver, og telles dager. Drama, forming og musikk får også plass og ute er grillhuset blitt en super spise- og samlingsplass!

Rødgruppa - født 2016

5 jenter og 4 gutter

Gulgruppa - født 2017

3 jenter og 4 gutter

Blågruppa - født 2018

4 jenter og 3 gutter + 1 jente født 2019