Soverutiner

Våre sove-rutiner ble, som hos de fleste barnehager i Norges land, gjennomgått og diskutert både i personalgruppe og Samarbeidsutvalg etter den fatale ulykken vinteren 2019