FOTOGRAFERING (gruppebilde/portrett)

Vi har de siste årene ikke hentet inn Fotograf til barnehagefotografering

Vi tok vårt siste gruppebilde/portrettbilder med fotograf, våren 2018.

Vi opplevde det som krevende å organisere, og ikke alle foreldre var like fornøyd med resultatet. og noen kunne oppleve det som et kjøpepress. Vi konkluderte med at dette får være et foreldreansvar, enten om man velger å oppsøke fotograf selv, eller organiserer fellesfotografering i foreldreregi.

Vi bruker å ta et gruppebilde av hver aldersgruppe på våren. Disse legger vi ut på Kidplan, og det er opp til den enkelte om de vi laste ned å fremkalle/skrive ut.

Førskoleklubben sitt gruppebilde blir fremkalt av oss og gis som gave når de slutter, samt et portrettbilde som også vi tar.

Forøvrig tas det mye fine bilder fra barnehagetiden som legges ut på Kidplan. Så her kan dere sanke bilder som minne fra barnehagetiden. Albumene slettes hver vår, så anbefaler å gjøre det fortløpende.