Overgang barnehage -skole

En dag må det skje; de har sin siste barnehagedag og er klar for skolestart! Da er det viktig at vi har bidratt til at de er klare og godt forberedt.

Gjennom året har Rødgruppa, som er de eldste i barnehagen, gruppedag/førskoleklubb en dag i uka.

Der skal de innom ulike temaer som skal styrke og forberede til skolestart;

  • stemmebruk; lytte og se på hverandre når vi snakker
  • identitet
  • fargelegging
  • matematikk
  • bokstaver
  • spill/regler
  • begynnende skriveopplæring/blyantgrep
  • trafikkopplæring

I mai/juni avlutter de med en togtur til Fauske der de besøker Fauske bygdetun. Dette er en dagstur.

Før 1.mai skal alle foreldre ha hatt en overgangssamtale, der det fyllles ut et skjema til skolen. Pedagogisk leder har i forkant hatt en samtale med barna rundt dette. Mal for denne finner dere her

Dette leveres til skolen de skal begynne på, sammen med TRAS-skjema