Ferie

Iht vedtektene skal alle barn ha minst fire uker innmeldt ferie iløpet av barnehageåret. Det er en forutsetning for betalingsfri juli.

Innmeldt ferie vil si at den skal være meldt inn til barnehagen minst 14 dager på forhånd.

Sommerferie skal være meldt inn senest 15.april, slik at vi har mulighet til å ha personalets ferieplan ferdig til 1.mai. Denne tilpasses jo barnas ferieavvikling, så derfor setter vi stor pris på at vi får vite om ferie/fri i god tid på forhånd, og at all tenkt ferie tas med.

Alle skal ha minst tre uker ferie i sommerferieperioden(uke 25 - 32), og disse skal være sammenhengende slik at man får seg en god "pause" fra barnehagehverdagen. Det er godt for både store og små:)

Nytt barnehageår starter i uke 33, ferie denne uka registreres da på nytt barnehagår 24/25.