Bevegelse og Kosthold

Vi ønsker å fremstå som en helsefremmende barnehage som fremmer trivsel og sunn livsførsel gjennom fysisk aktivitet og et sunt og variert kosthold

Visste du at et barnehagebarn skal ha minimum 1 time pr dag der de er i en type fysisk aktivitet tilsvarende 70 % av maxpuls, altså godt andpusten?

I løpet av barnhagehverdagen vil vi ha aktiviteter som byr på bevegelse, både gjennom turer i variert terreng, utelek, fri lek og i hverdagen generelt. Vi har et mangfold rundt oss; egen fotballøkke utfor gjerdet, skog og kupert terreng innenfor gjerdet, spennende turområder, løpebane og Mørkvedhall i gåavstand.

Barna har også mange rom å fordele seg på inne i barnehagen, noe som byr på varierte muligheter for bevegelse. I hverdagen oppfordrer vi barna til å prøve selv når de møter på motoriske utfordringer, både for å utvikle deres egen motorikk og for at de blir mer selvstendig, og ikke minst bruk av kroppen sin!

Helsedirektoratet kom i desember 2018 ut med nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Det ropes et varsku ift overvekt blant barn, bl.a grunnet for høyt sukkerinntak og for lite aktivitet. Vi ønsker å gi barna i Trollmyra barnehage et godt grunnlag, uten at vi trenger å være totalt sukkerfri! Det gjør vi ved å følge de nasjonale rådene!

Siden hverdagsmaten har så stor plass hos oss, er vi bevisste på å ha et variert og sunt kosthold. Mat er viktig for kroppen, den må stadig ha påfyll! Visst skal vi spise og smake, koke og bake, men vi skal også synge og dikte, dramatisere og spille, tegne og forme, leke og hoppe. Dagene er fylt med mye aktivitet for store og små, og da er det viktig å få god og bra mat innabords.

En klok dame skal ha sagt: “det finns ikke umulige unger, bare sultne unger…”

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen