Trafikksikker barnehage

Foreldre og barnehageansatte er barnas viktigste rollemodeller, og barna lærer først og fremst ved å observere det vi voksne gjør - ikke sier. Også i trafikken.

Vi ble i oktober 2014 godkjent som Trafikksikker barnehage, og re-godkjent november 2017 og i 2021;

  • respekterer vi at det er 30 km/t fartsgrense til og fra barnehagen, det er med å skape gode holdninger

  • vi har alltid barna våre fastspent i bil og buss - samme med oss voksne og dere foreldre. Når vi tar buss til/fra byen, tar vi kun busser med belter. Det betyr at vi noen ganger må stå og vente.

  • Småtroll tar ikke buss/maxitaxi
  • vi rygger bilene våre inn til parkering, og på den måten er oversikten bedre når vi skal kjøre herfra!

  • vi lar ikke bilene stå på tomgang, det skader miljøet!

  • vi lar ikke ungene klatre over port eller gjerde når de skal på tur eller blir hentet. Barnehagen skal forlates sammen med en voksen.

  • vi bruker alltid refleksvester på ungene når vi beveger oss i trafikken i høst- og vinterhalvåret, går alltid med en voksen i front og bak, og før vi krysser veien må vi stoppe, se og høre.
  • To uker i løpet av året (høst/vår) har vi trafikksikkerhet som gjennomgående tema

Se film fra barnemunn om voksne som rollemodell

www.barnastrafikklubb.no

nyttige brosjyrer om sikring av barn i bil