Søke om lavere pris for barnehageplass

Familier som samlet tjente mindre enn 550 000 kroner i fjor, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet. Du skal ikke betale mer enn seks prosent av samlet årslønn for en barnehageplass. Retten til gratis kjernetid inntrer fra august det året barnet fyller 2 år. Familier som samlet tjente mindre enn 598 825 kroner i fjor, har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Inntektsopplysninger: 

  • Vi henter inn skattemelding for siste skatteår automatisk etter innsendt søknad. 

Har dere vesentlig lavere inntekt som ikke fremkommer i siste års skattemelding skal det dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon kan være:

  • Lønnsslipper (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)
  • Oversikt over utbetalinger fra Nav.
  • Fødselspenger, omsorgspenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger
  • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Dersom søknad om redusert pris blir godkjent:

  • Redusert pris gjelder fra måneden etter du har sendt søknad. 
  • Søknad gjelder for ett barnehageår av gangen. 
  • Du må søke på nytt hvert barnehageår.  

Her finner du søknadsskjema for lavere pris på barnehageplass og gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 - åringer. 

For å søke bruk elektronisk søknadsskjema.