Søke redusert foreldrebetaling

Familier med lav inntekt har rett på redusert pris. Fra 1. august 2024 gjelder nye satser: Familier som samlet tjente mindre enn 366 667 kroner i 2023, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet. Du skal ikke betale mer enn seks prosent av samlet årslønn for en barnehageplass. Retten til gratis kjernetid inntrer fra august det året barnet fyller 2 år. Familier som samlet tjente mindre enn 642 700 kroner i 2023, har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Kort oppsummert:

  • En barnehageplass koster fra 1. august 2024 maksimalt 2000 kroner per måned.
  • Familier med barn som er 0 år eller 1 år har rett på redusert pris dersom familien i 2023 tjente mindre enn 366 667 kroner.
  • Familier med barn 2-6 år har rett på redusert pris dersom familien i 2023 tjente mindre enn 642 700 kroner.

Mer utfyllende informasjon og søknadskjema ligger på Bodø kommunes hjemmeside:

https://bodo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling-for-barnehageplass/

Dersom søknad om redusert pris blir godkjent:

  • Redusert pris gjelder fra måneden etter du har sendt søknad. 
  • Søknad gjelder for ett barnehageår av gangen. 
  • Du må søke på nytt hvert barnehageår.