Søke om lavere pris for barnehageplass

Familier med lav inntekt har rett på lavere pris. Foreldre/foresatte som samlet tjener mindre enn 548 500 kroner har rett på lavere pris for barnehagetilbudet, og ikke mer enn 6 prosent av samlet årslønn.

Alle to, tre, fire - og femåringer i familier som samlet tjente mindre enn kr 548 500 i fjor har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke.

Familier med flere barn i barnehage betaler mindre.

Søknaden kan sendes inn hele året og behandles fortløpende. Søknaden gjelder for ett barnehageår.

For å søke:

Dokumentasjonskrav: 

  • Siste års skattemelding fra foresatt(e)/samboere i familien

Har dere vesentlig lavere inntekt som ikke fremkommer i siste års skattemelding skal det dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon kan være:

  • Lønnsslipper (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)
  • Oversikt over utbetalinger fra Nav.
  • Fødselspenger, omsorgspenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger
  • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Innvilget søknad gjelder fra måneden etter at søknaden med all dokumentasjon er mottatt og behandlet. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

 

Bodø Kommune, Barnehagekontoret

Ved spørsmål, kontakt:

tone.horn@bodo.kommune.no

75556032