Ergonomi og pedagogikk

Barnehageåret 2014/2015 var vi med i et prosjekt som heter "Ergonomi og pedagogikk", i regi av Bodø Kommune. LA MEG FÅ KLARE DET SJØL!

Dette er noe vi vil ta med oss videre i hverdagen hos oss.

Hovedmålet er å fremme barns utvikling, gjennom barns medvirkning!

I en travel hverdag er det lett å utvikle dårlige vaner; Kanskje bærer vi barna selv om de kan gå? Eller kler på istedenfor å gi mulighet til å øve i å klare det selv? Løfter de opp og ned av stolen når de så fint klarer og klatre selv? Dekker av og på bordet når det er noe barna elsker å gjøre selv? Rydder opp lekene etter dem når det er noe de godt klarer selv?

Vi skal la barn oppleve å MESTRE = LYKKEfølelse

Vi skal gi barn TID = god OMSORG

For oss voksne handler det om å organisere gode dager, som gir rom for at barn kan få prøve å klare sæ sjøl! Bruke hjelpemidler som også er med på å forebygge slitasje og belastninger - og bidrar til å holde oss friske og i arbeid. Vi snakker helsefremmende arbeid!

For dere foreldre handler det om å støtte opp om dette, gi barna mestringsfølelse! Og dere kan følge opp i barnehagen ved at klærne som er i barnehagen er praktisk og velegnet for å "klare sæ sjøl". La de få tid til å rydde når de blir hentet, la de sette seg ved frokostbordet selv. Ha på seg også inneklær som er gode å bevege seg i - og at det de har på, er det de kan gå ut i.

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens felles innhold ut ifra barnets alder og forutsetning. Det enkelte barn må ha innflytelse både på hva som skal skje og hvordan det skal gjøres.

Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil, altså ikke JEG SKAL! Det handler i stor grad om en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever at de har betydning for det som foregår. Tanken om barns medvirkning bygger på ideer om likeverdighet og respekt for hverandre.