Årstidene

I løpet av året vil det være helt naturlig for oss å dra inn årstidene som en del av vårt arbeid. Gjennomgående hele året er jakten på de gode opplevelsene i naturen.

Når vi er ute vil vi ha øyne og ører med oss, og vi kommer til å
følge naturens gang i endringene som skjer, blant annet bladfall,
fargeendringer, frost og blomstring.

Høsten er jo også en bli-kjent-periode, med alle våre nye og gamle barn. Høsten i seg selv vil også skape et naturlig utgangspunkt for formingsaktiviteter og innholdet i samlinger. Materialer vi finner på på tur brukes i høstens formingsstunder, og det som kan høstes fra naturen må vi jo smake på. Kanskje finner vi en klase bær eller sopp på noen av våre turer, og er vi heldige blir det åkerbesøk. Ingen høst uten årets grønnsaker på menyen!

Vinteren vil med sine snømengder legge et fint grunnlag for fysiske uteaktiviteter, både for de store og de små barna. Alle barna på Stortroll får ta med seg ski, men vi ber dere om å la stavene stå hjemme. Snøen vil også bli brukt som et formingsmateriale – snøskulpturer, islykter og snømaling for å nevne noen. I tillegg kommer vi til å ha vår årlige vinteraktivitetsuker – her blir det moro og utfordringer for både store og små.

Når våren og lysere tider er i sikte, vil det være naturlig at vi er ute i naturen for å følge opp insektene, dyrene og plantene som plutselig blir synlige igjen. Vi følger med på når snøen smelter, og vi ser på fargeforandringene i naturen. Mye liv kommer frem, og dette må vi få med oss.