SPRÅKSPRELL

Språksprell - metodiske språkleker for 4-6-åringer Selv om opplegget er strukturert og har et opplæringsformål, skal dette først og fremst være lek. Det er lov å tulle, tøyse og le underveis, dette er gøy!

Det metodiske opplegget er konstruert med tanke på oppøving av språklig og fonologisk bevissthet hos barn fra fire til seks år. Treningen konsentreres om områdene oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forlydsanalyse.  Språksprell trener opp barnets språklige bevissthet gjennom korte og systematiske lek-øvelser, og gir barna et solid fundament å bygge på i en videre lese- og skrive-innlæringen. Språksprell kan også brukes til å oppdage barn i risikosonen og observere barnets språkutvikling.

 

Barns fonologiske bevissthet er grunnleggende for lese- og skriveinnlæringen og programmet er utviklet med utgangspunkt i dette. Forfatterne av Språksprell er spesialpedagoger i grunnskolen. Det unike ved Språksprell er kombinasjonen av høy pedagogisk kvalitet og enkelhet. Det er spesielt utarbeidet for 4-6 åringer, men også barn i småskolen vil ha stor glede av dette. Språksprell øver barnas språklige bevissthet gjennom lek og er morsomt og utviklende for alle.