Søke barnehageplass

Barnehagen er med på samordnet opptak med øvrige private og kommunale barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er satt til 15.februar

Lenke til Bodø kommunes websøknad: Søk her

Hvis du har spørsmål, så bare send en mail; elin@trollmyra.no

Pga Covi-19 kan vi desverre ikke invitere på besøk, men dere må gjerne ringe for en prat;

950 73120 (Elin Westernes)

Søknad om overføring, permisjon og endret oppholdstid:

  • Ønsker man å søke overføring fra annen barnehage gjøres også det via websøknad.
  • De som søkte overføring i fjor må søke på nytt i år.
  • De som har valgt å stå på venteliste etter tildelt plass, må også søke på nytt
  • Søknad om permisjon/endret oppholdstid gjøres direkte til barnehage