Trollpost Småtroll mai

Kom mai, du skjønne milde. Og jaggu var den gått i samme farta…

Det fine været vi hadde i april fortsatte inn i mai – bortsett fra noen få regndager – og vi har brukt store deler av dagene våre ute. Vi har vært mye ute på barnehagens område, og vi har hatt turer utenfor gjerdet, både i samlet tropp og gruppevis. Ifølge Rammeplanen skal personalet legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring. Dette kommer fram både når vi er på turer og leker ute i barnehagen. Vi leter etter insekter og blomster, ser på dem sammen, snakker og under oss, samtidig som vi voksne får skutt inn noen «fakta». I tillegg bruker vi tid på lek når vi er på turer, og da både på barnas initiativ og de voksnes.

Den O’store nasjonaldagen vår krevde forberedelser av ulike slag. Vi har snakka med ungene om dagen og flagget, laga pynt, samt sunget sanger. Vi har rydda og shine’a uteområdet, og gått i tog som forberedelse. Det var ikke så lett å skjønne dette tog-konseptet, så det å prøve å i tog var nok ei veldig grei erfaring.

Det nærmer seg overgang til Stortroll for Ludde, og vi har økt fokuset på denne den siste tiden. De har vært på turer sammen med utegruppa på Stortroll, hatt besøksdag inne på avdelinga, og vi snakker mye om det i hverdagen. Vi ønsker at ungene skal være best mulig forberedt på hva som venter dem, og bruker mye tid på det nå framover. Av erfaring vet vi at overgangen går veldig fint for de fleste, da vi er så mye sammen som vi er i det daglige.

Ellers er dagene våre stort sett fylt med «det samme gamle». Vi har hatt samlingsstunder med ulike sanger, regler og rim, hinderløype og vannlek, turer og utelek. Nytt i vår er at vi har startet med musikkstund en gang iblant. Denne har vi hatt gruppevis, for å tilpasse innholdet best mulig. Da henter vi fram musikkinstrumentene og blir kjent med dem; både hva de heter og hvordan vi kan bruke dem. Vi synger ulike sanger og bruker instrumentene til, og Ludde har også brukt rytmepinnene for å slå stavelsene i navnene sine. Vi utforsker og eksperimenterer med instrumentene, og har blant annet hørt at ett og samme instrument kan lage ulike lyder – både lave og høye.

I tida framover kommer fokuset vårt til å være på Sommerfesten 14.juni. Vi skal lage rekvisita og utstilling, øve på skuespill, samt sanger. Vi gleder oss veldig til den store dagen og til å få vise fram til dere foreldre hva vi har jobbet med gjennom året! Etter sommerfesten er ferietida sånn smått i gang, og vi kommer til å være mye felles med Stortroll i løpet av sommeren.