Trollpost småtroll, august

Da var det nye barnehageåret godt i gang og det har begynt 6 nye barn på småtroll.

Fra barnehagestart, til nå og fremover har vi og skal vi bruke tid på trygghet og tilhørighet.
Det tar tid å bli trygg og det å begynne i barnehage er en stor overgang for et barn. Vi ønsker å gi de nye barna en tett oppfølging slik at ditt barn føler trygghet og tilhørighet til gruppen vår.

Da tilpasser vi rutiner og organiserer slik at det blir tid og rom for å bli kjent og få gode relasjoner til oss voksne og barna på avdelingen. Ved å bruke god tid på tilvenning både i august og deler av september håper vi at barna og dere som foreldre opplever en god start. Det å komme tilbake fra en lang sommerferie og komme inn i rutiner igjen bruker vi også tid på.

Fremover skal vi jobbe med temaet kroppen min. Da skal vi tegne kroppene til barna og henge de på veggen, synge sanger om kroppen og se i bøker om kroppen +++
Vi blir å dele barna i ute og innegrupper, for å skape en ro og for å tilpasse aktiviteter etter alder. Da bytter vi annen hver uke på å være inne og utegruppe.

I september skal vi også jobbe med høsten der vi skal plukke blader, male med høstfarger og synge høstsanger.
Hver tirsdag blir det tur på utegruppa og en motorisk aktivitet inne på innegruppa.

Sjekk ukeplanen for å vite hva ditt barn skal gjøre 😊

Minner om at du sjekker plassen til barnet ditt jevnlig, spesielt nå som det er så vått, og ser at h*n har det h*n trenger av skiftetøy, ull-/fleeceklær og lignende. Og så klart at alt av tøy, sko, smokker osv. er merket med navn.

Ha en fin september 😊