COVID-19

Torsdag 12/3 kl 18 ble alle landets barnehager stengt. Kun barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særskilte omsorgsbehov skulle tilbys plass.

Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt.

Det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.

Foreldre som kommer innunder dette melder sitt behov til daglig leder, og vi setter åpningstid utfra det.

Vi har ukes-team som er på jobb, slik at vi minimerer smittefaren, og har friskt tilgjengelig personale om noen skulle bli syk.

  • All informasjon rundt koronastengte barnehager til foreldre, sendes på e-post
  • Generelle ting til deling gjøres på fb
  • Diverse tips og råd legges ut på Kidplan

For spørsmål og annet kan jeg kontaktes på mail og mobil 24/7.

Det kommer til å gå bra!

Elin

95073120/elin@trollmyra.no