TROLLPOST FOR SMÅTROLL AUGUST 2020

Da var august over og det nye barnehageåret er godt i gang. I år har vi 7 nye barn på avdelingen, velkommen!

Til nå har vårt fokus vært på tilvenning. Det er en helt ny hverdag for de yngste og det tar tid å skal bli kjent, vant og trygg i den nye hverdagen. Vi legger derfor vekt på trygghet og tilhørighet. Videre fremover vil vi jobbe videre med dette.

Vi har fokus på relasjonsbygging og tilpasser rutiner etter behov. I hverdagen har vi tilrettelagt for at barna skal bli bedre kjent med hverandre og de ansatte. Dette gjør vi blant annet ved å ofte dele barnegruppen. Inne har bussene, flyene, småbilene og ikke minst ballene vært populære. Vi har også et lekekjøkken som det stadig blir servert kaffe fra. Foreløpig er barnehagens uteområde delt i to. Syklene ble raskt en favoritt, etterfulgt av sklien og sandkassen.

I september vil vi fortsette å arbeide for å skape gode relasjoner og trygge barn. Vi kommer til å ha fokus på lek og å dele barna inn i mindre lekegrupper slik at de får gode muligheter til et nærmere samspill med hverandre. Etter hvert vil det også bli turdag en dag i uken. For de barna som er igjen i barnehagen, vil motoriske aktiviteter stå i sentrum.

I ukeplanen vil det stå nærmere om hva som skjer hver dag!

Nå kommer en kaldere og gjerne våtere tid i vente, og vi minner på at du/dere sjekker plassen til barnet ditt jevnlig slik at det er både skiftetøy, yttertøy, ull og fleecetøy tilgjengelig. Det er også viktig at barnas sko, tøy, smokker og kosekluter ol. er merket med navn.

 

Vi ønsker dere en god start på høsten og en fin september!