Trollpost Stortroll, september 2020

Vi fortsetter å bruke barnehagens uteområde hyppig, men kjenner at kaldere dager kommer. Måneden har vært preget av regn, men det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær!

Vi har fortsatt med å dele barnegruppen oftere inn i mindre grupper for å ha fokus på å se hvert enkelt barn. Grete og Benedikte har vært sammen med rødgruppa, Synne og Renate har vært sammen med gulgruppa, mens Agathe og Kristin har vært med blågruppa hele denne perioden. Vi har hatt samme tema alle sammen, men har alderstilpasset det slik vi har noe for enhver.

Vi startet september med å bli kjent med avdelinga. Det hadde vi også brukt litt av august på å gjøre, men det var greit å fortsette litt inn i september. Vi har pratet mye om hvordan vi ønsker å være med hverandre, og hvordan vi ønsker å ha det sammen her på stortroll. Gjennom fokus på hvordan vi skal være mot hverandre fremmer vi vennskap og fellesskap. Vi skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få oppleve vennskap i barnehagen.

Videre har vi jobbet med kroppen som tema. Vi har tegnet omriss av oss selv på store tegneark, pratet om våre egne grenser samt de andre sine og at når noen sier «stopp» så må vi lytte. Vi skal støtte barna i å sette egne grenser, men samtidig respektere andres grenser.

Vi har også jobbet med ulikheter og likheter. Barna har fått studert seg selv og de andre i barnegruppen for å se at selv om man er like mange år kan man være ganske forskjellige. Noen er høy, andre lave, noen er blåøyd, andre brunøyd og noen har lys hud, mens andre har mørk hud. Likevel er vi alle mennesker og dette er ikke med på å definere hvem vi er, eller hvilke venner man har. Vi har brukt forskjellige virkemidler på temaet som tegning, videosnutter og konkreter. Som en avslutning på dette temaet har vi brukt en bildeserie som heter «where children sleep», som viser konkret hvordan barn i andre land kan ha det. Barna får undret og reflektert over deres situasjon og forskjellen til andre barns situasjon. Det er nok vanskelig å skulle forstå, men det setter i gang en tanke hos barna. Gjennom dette arbeidet skal barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.

Denne måneden har førskoleklubben jobbet med «familien min». De har hatt med seg bilder av familien sin som de har klippet ut og limt på et ark i permen sin. Det har vært veldig stas for dem å få vise frem familiemedlemmene sine. De har også vært på Fenes andelsåker og plukket med seg gode grønnsaker som vi brukte til lunsj i barnehagen dagen etter.

Brannvernuka kom også i år. Og vi har tatt frem Bjørnis. Barna får reflektere over hva som skal gjøres hvis det begynner å brenne og vi har pratet om hvorfor man må ha brannøvelse. En brannøvelse kan være litt skummelt, men det går som regel bare bra!

Vi avslutter denne måneden med et nytt tema; høsten. Også håper vi at det blir litt bedre høstvær fremover!