Trollpost april, småtroll

Tiden flyr og nok en måned er forbi. Mai er rett rundt hjørnet og våren på vei!

I april har vi hatt bukkene Bruse som tema. Et kjært norsk folkeventyr som har gått i generasjoner. Som en del av det pedagogiske arbeidet skal vi introdusere både eventyr, fortellinger og sagn til barna. Vi skal også jobbe for at barna opplever spenning og glede gjennom forskjellige uttrykksformer. Eventyret har blitt formidlet gjennom dramatisering, høytlesning, sang og lek. Det er et svært populært tema som barna viser stor interesse for. Siste fredag i april skal ludde ha fremføring av Bukkene Bruse for tassen. Dette har de øvd på i flere uker og er blitt så gode både til å huske replikker, vente på sin tur og ta hensyn til de andre. På denne måten legger vi også til rette for et læringsfellesskap hvor barna også lærer mye av hverandre.

Dette er et tema som har skapt mye glede og fellesskap. Det dukker opp i lek både hos de eldste og de yngste og vi har også hatt fellessamlinger med høytlesning og dramatisering. Vennskapsbånd blir også sterkere når man har en felles interesse med et felles mål. Vi har bukt masse konkreter og har Bukkene Bruse i forskjellige former. Et tidligere år har bukkene blitt laget av skumgummi og disse har vært populære i dramatisering og lek. Tassen er også veldig glade i trefigurene vi har og her øver vi masse på å vente på tur, dele og å leke sammen.

I april kom også syklene fram fra sin dvale. Hurra! De er i konstant bruk og utover våren vil vi ha fokus på sykkeltrening, spesielt for Ludde. Nå vil også turene by på mer ulent terreng. Barna mestrer godt å gå på tur og da utfordrer vi de litt mer. Det er viktig både for mestringsfølelse, motorisk utvikling og hjernens utvikling. Repetisjon er gull og det som er vanskelig i dag, blir litt lettere i morgen.

Vi fikk flere gode og varme dager i april, noe som betydde flere lunsjer ute i sola. Deilig! Dette er noe vi fortsetter med utover vår og sommer. På mandagene blir også grillhytta brukt i lunsjen om det er ruskevær.

I mai går vi over til tema `blomster`. Her skal vi bruke naturen som arena for undring, utforsking, lek og læring. Vi har allerede begynt plantingen, men skal også plante mer. Barna skal få kjennskap til forskjellige blomster og farger og kanskje finner vi noen blomster vi kan smake på.