Stine Sofie Barnehagepakke /Barnas Verneombud

Siste året har vi vært med i prosjektet Barnas Verneombud, og nå vil vi også ta i bruk det materialet Stine Sofie stiftelsen har laget - i alderstilpasset samlinger på Stortroll. Nedenfor finner dere et foreldre-infoskriv som stiftelsen har laget.

info skriv foreldre SSB

Du kan lese mer på hjemmesiden, under Planer/Barnas Verneombud. Vil også bli belyst i årplanen.