Trollpost Stortroll september

Høsten er kommet for fullt og vi har undret oss over de fine tingene som skjer nå.

Vi startet september med temaet «du og jeg og vi to», og fordypet oss i følelsene våre. Vi har sett på temakort knyttet til de forskjellige følelsene og vi har pratet mye om hva som kan utløse forskjellige følelser. Valp og snegle, våre egne hånddukker har vært på besøk og fortalt hva som skjer når de krangler, er uenig eller når de var triste blant annet.

Vi har latt barna få kjenne på sine følelser og prøvd å gi dem verktøy for å kunne håndtere dem hvis det blir vanskelig. Alle barn har følelser og det er viktig å lære å kjenne dem. Rammeplanen for barnehager sier at «barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet». Ved å anerkjenne barnas følelser er vi med på å bidra til at de føler seg sett og bekrefter deres plass i fellesskapet.

Videre jobbet vi med kroppen vår, Både kroppens funksjoner innvendig, men også motorisk. Vi så på fordøyelsessystemet og brukte kroppen mye i forskjellige situasjoner. Vi hadde hinderløype både inne og ute. Gikk mye tur i skog og mark der det er ulendt terreng for å utfordre og utvikle grovmotorikken. Ved å jobbe med dette håper vi barna «videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper» slik som rammeplanen sier.

Siste del av temaet handlet om likheter og forskjeller. Selv om alle mennesker er like, er vi også ulike. Rammeplanen sier «barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller». Vi har jobbet med å normalisere forskjeller, men samtidig sett på at det er viktig at vi alle er forskjellige. Vi har sett på bildeserien «hvor barn sover» som viser hvor forskjellig barn rundt om i verden har det. Der noen sover på rom fullt av leker og klær og forskjellig, mens andre har en madrass ute i villmarken. Vi jobber med å reflektere og undre oss over at selv om barn er barn, så kan det være store forskjeller på livssituasjon.

Så kom brannvernuka. Endelig fikk vi også avtale med brannbilen og fikk besøk av den. Dessverre satte korona en stopper for å kunne se inne i bilen, men av brannkonstablene hadde kledd seg ut som en flamme så vi fikk demonstrasjon av hvordan de slukker brann. Vi har også jobbet med generell brannsikkerhet for å styrke barnas kunnskap rundt dette. Selv om man har lært det en gang er det viktig med en årlig oppfriskning for å sikre at man vet hva man skal gjøre om man står i situasjonen.

Vi avsluttet september med ei carpe diem uke. Carpe diem betyr grip dagen, og vi ønsker å gripe dagen slik den er, samtidig som vi vil legge til rette for barns medvirkning og medbestemmelse. Vi følger barnas initiativ og spiller på deres interesser.

Førskoleklubben er godt i gang og vi har hatt oppstart der vi satte rammene for hvordan vi ønsker å ha det fremover. Videre har vi jobbet med identitet og sett på familien til barna.

Oktober har nå kommet og vi skal kose oss fremover ved å være ute i høstværet, jobbe videre med temaene våre og bygge robuste barn!