Trollpost oktober småtroll

Denne måneden har vi hatt `kroppen min` som tema. Gjennom arbeid med kropp og bevegelse skal barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer.

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en bevissthet rundt egen kropp og barna skal bli kjent med kroppen sin. Vi jobber med kroppen min for at barna skal bli kjent med egen kropp og følelser. Det er viktig å begynne tidlig å sette ord på følelser og det å sette grenser for egen kropp. Vi har hatt samlingsstunder med kroppen som tema. Barna har også fått tegnet omriss av kroppene sine og tatt bilde av ansiktet. Vi har hatt fokus på hva vi kan gjøre og hvordan kroppen fungerer. I skogen og på tur har barna fått utfordret seg motorisk i både vått, glatt og ulent terreng. Litt snø har vi også fått, men det tok ikke mange dager før regnet kom igjen!

Vi har også begynt med grillhusfrokost i grillhytta sammen met storstoll på torsdager. Dette har fungert veldig bra!

I uke 43 arrangerte vi foreldrekaffe for tassen og ludde. Dette var en stor hit! Ludde fikk bake boller og forberede. Dette synes de var gøy og de gledet seg til å få foreldrene på `besøk`.

 

I november skal vi ha tema mørketid. Vi arbeider for at barna skal få kjennskap til forandringer i årstiden at det blir mørkere ute og solen blir borte. Vi jobber også med dette for å gjøre barna trygg når det er mørkt og for å bli kjent med lys i mørket og refleks. Hver onsdag skal vi også ha vannlek inne, der vi deler i små grupper.