Trollpost Stortroll Oktober

Første ordentlige høstmåned er over og vi har fått en liten smakebit på vinteren også!

Oktober er over og vi har fått gjort masse spennende denne måneden.

Vi startet måneden med ei carpe diem uke for å legge til rette for barnas medvirkning og medbestemmelse. Da har det vært mye utelek og sykling, innelek og mye hyttebygging. Barna har fått kjørt seg ordentlig inn i inne- og utegrupper, og hverdagen har virkelig kommet seg på plass.

Videre har vi jobbet med tema språk. Vi har hatt noen faste rim og regler, i tillegg til sanger som vi har sunget så mye at alle med sikkerhet kan disse nå. Vi har også jobbet med å lese bøker. Alt for å stimulere språkutvikling, men også språkforståelse. Rammeplanen sier at «alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling» og «opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale». Vi har også spilt mye brettspill.

I slutten av oktober har vi nå begynt å jobbe med Dunderly-universet. Vi har startet med å bli kjent med monstrene Buster, Bulder, Modika, Moi, Lexi m.fl. Vi kan trekke inn mange elementer rundt samspill, vennskap, konflikter, naturvitenskap og fantasi, og rammeplanen sier at "gjennom arbeidet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede". Til nå har vi startet med monsterskogen, og vi skal fortsette med arbeidet inn i november.

I førskoleklubben har vi jobbet videre med identitet, og pratet litt om hvem vi er og hvem vi er i familie med. Vi har også øvd på å sitte i ro og vente på tur gjennom brettspill som Ludo. Og nå har vi akkurat jobbet med høflighet som en start på temaet mobbing. Da startet vi med rollespill. Barna ar veldig engasjert og fulgte nøye med.

Endelig har vi også hatt muligheten til å invitere foreldrene inn i barnehagen igjen. Vi har hatt foreldrekaffe der hvert årskull har invitert foreldrene sine på hver sine dager inn i barnehagen slik at de skal kunne bli kjent med de andre på sitt årskull. Dette for å styrke samholdet i gruppa, men også for at foreldrene skal kunne se hvem barna sine omgås med. Det ble en kjempe suksess, og det kommer vi nok til å gjøre igjen.

Videre nærmer vi oss juletiden, så det blir litt juleforberedelser, men også fortsettelse på temaet «Dunderly». Vi gleder oss til vinterkos og juleforberedelser.