VANNTILVENNING

Hver vår får de eldste i barnehagen besøke Mørkvedbadet for lek og vanntilvenning. Stor STAS!

Vi har frilek og vannleker som skal være trygge og morsomme for barna og gjennomføre. Barna skal oppleve glede, mestring, trygghet og lekelyst når vi har vanntilvenning. Lek og læring hånd i hånd! Målet er at barna skal bli trygge i vann.

De ansatte som er med har årlig bestått livredningsprøve. 

5-6 besøk, og deler av kostnadene dekkes av svømmemidler fra Statsforvalteren.