Søknad om overføring, permisjon og endret oppholdstid

Overføring

Søkere som ønsker og bytte barnehage kan søke om overføring til annen barnehage vi websøknad på Bodø Kommunes hjemmeside;

http://bodo.kommune.no/barnehage/category179.html

Overføring skjer primært gjennom hovedopptaket. Når søknad om overføring innvilges faller tidligere tilbud automatisk bort.

  • alle som ønsker å bytte barnehage og som har søkt før 1.januar 2013, må søke på nytt, da søknader om overføring som er registrert i 2012 ikke overføres til nytt år.
  • de som har valgt å stå på venteliste etter tildelt plass, må også søke på nytt.

Søknad om permisjon og endret oppholdstid 

Søknad om permisjon/endret åpningstid fra nytt barnehageår skrives på vanlig ark og sendes/leveres barnehagens styrer/daglig leder

Det gjøres oppmerksom på at søknad om overføring, permisjon og endret oppholdstid er bindende

Søknadsfrist: 15.mars 2013