Mas, mas, feriemas....

Da skal alle ha fått et skriv i klipa om ferieavvikling 2012

  • frist for innlevering av "påskefri-lapp, eller ikke..." er 12.mars

 

  • frist for innlevering av sommerfri/hovedferie er 15.april

 

  • og melder dere inn fri ifb med "innklemdager" el andre begivenheter, så blir det stjerne i boka!

Dere bruker enten utleverte lapper eller sender en mail til elin@trollmyra.no

  • Vårens planleggingsdag er fredag 18.mai
  • Planleggingsdager høst; 13 - 15.august