helikopterbarna.no

Barnehagen har meldt seg på www.helokopterbarna.no i regi av Norsk Luftambulanse.

Bhg får håndbok i førstehjelp – Akutthjelp. Seks ganger i året får vi mail med viktig forebyggende info som vi distribuerer videre til foresatte og ansatte.

Første e-post kommer tirsdag 5.november med link til temaarketom: Sikring av barn i bil

Målet med å delta på dette er selvsagt; En tryggere hverdag for små og store,....og tenk om legehelikoptrene fikk èn ytrykning mindre å utføre. Det ville vært fantastisk!!