Velkommen til nytt barnehageår!

Der var jammen sommeren på hell, og vi gleder oss til å ta fatt på nytt år - nye muligheter.

Vi kan ønske velkommen 5 nye barn på Stortroll, med fartstid fra andre barnehager. I tillegg er det 6 fra Småtroll som plutselig er blir Stortroll - det er stor stas!

På Småtroll er det seks nye denne høsten, velkommen til en ny epoke i tiden! Tre av dem er søsken, så det i seg selv føles jo veldig trygt og godt!

De nye har startet litt stykkevis og delt siden 31/7, det har gitt en rolig og god start for både dem og oss!

Nå er tre gode og kreative planleggingsdager over. Nye og gamle tanker er blitt delt, faglig påfyll og gode diskusjoner som har gitt noen endringer i organisering og innhold i løpet av uka - leken vil selvsagt fortsatt ha en sentral plass i barnehagehverdagen. Tror vi har organisert uka slik at vi får en god balanse mellom organisert aktivitet og lek!

Stortroll vil ha inne- og utegrupper tre dager i uka, nytt er at det vil være de samme barna hele uka (1/2 parten av gruppa). Hemmeligskogen vil bli flittig brukt, vi må ta godt vare på den! Fast turdag på mandag utgår, turer vil være en del av utegruppene.

Småtroll vi ha fast turdag for alle sine på tirsdag, og Ludde skal spise lunsj i Grillhuset på fredager. Onsdag er "bevegelsesdag" for begge avdelinger; Mørkvedhall hver tredje uke og øvrige dager "annet hopp og sprett", både inne og ute.

Havregrøten er flyttet til mandag, grei mat på en dag som personalet vil bruke deler av til møter og planlegging.

For å få mest TID ut av dagene, starter vi "barnehagedagen" kl 09, og forbereder til utetid/tur/aktivitet, så de som kommer etter det må være påkledt og klar til evnt tur/utetid (begge avdelinger).

Da er vi KLAR - ferdig - gå!