Nasjonal brannøvelse 2014

Barnehagen deltar i Nasjonal brannøvelse. I anledning Brannvernuka og Nasjonal brannøvelse vil barnehagen gjennomføre en brannøvelse TORSDAG 18/9 kl 09

Brannøvelse og brannfare kan være et litt skummelt tema for barna. Vi vil derfor presisere at vi selvfølgelig ikke øver for å gjøre noen redde. Vi øver for å bli trygge på at både barn og voksne kjenner brannrutinene godt, slik at vi kan takle en reell situasjon på en best mulig måte. For oss som jobber i barnehagen, er det viktig å bli drillet på hva vi skal gjøre når brannalarmen går.

Alle barna skal være forberedt på det som skal skje. Vi samles alle utenfor kjøkkenet, hvor vi prater og de fpår se at vi setter røyvarselen igang. (vi utløser ikke alarmen!) Og vi går rolig ut og tar på oss skoene og møtes ved lekeskuret for opptelling.

Vi oppfordrer dere som foreldre til å snakke med barna om temaet brannsikkerhet. Vi oppfordrer også alle til å ha brannøvelse hjemme. Det er tross alt i hjemmet vi oppholder oss mest, det er i hjemmet brannfaren er størst, og det er i hjemmet at de farligste brannene oppstår.

Gå inn på www.brannvernuka.no/nasjonal-brannovelse. Her finner dere gode råd og tips om hvordan dere enkelt kan planlegge og gjennomføre en brannøvelse hjemme. Selv en samtale rundt middagsbordet om hva man gjør i tilfelle brann, kan regnes som en øvelse.

Nasjonal brannøvelse er en årlig landsomfattende massemønstring der barnehager, skoler, bedrifter, andre virksomheter og privathusholdninger utfordres til å trene på brannrutinene. I fjor deltok over 600 000 personer i en av flere tusen brannøvelser landet rundt.

Brannvernuka og Nasjonal brannøvelse arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, If Skadeforsikring og brannvesen over hele landet. I tillegg til at det skal være brannøvelser over hele landet, inviterer 350 brannstasjoner til åpen dag i uke 38. Sjekk her for å se hvor og når det er åpent: www.brannvernuka.no/apen-dag-pa-brannstasjonen.