Hvordan prioriterer din kommune barnehagene?

Foreldre betaler det samme for en barnehageplass over hele landet. Men forutsetningene for å tilby et barnehagetilbud med høy kvalitet varierer svært mye fra kommune til kommune.

Store forskjeller mellom kommunene

Klikk deg inn på nettsiden www.enbedrebarnehage.no og sjekk din kommune!Det er PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som lanserer nettsiden. 

Med nettsiden ønsker PBL å sette søkelyset på kvaliteten i norske barnehager – og å gjøre viktige opplysninger om kommunenes prioriteringer tilgjengelig for alle som er interesserte i barnehager.

Som du vil se av dataene på www.enbedrebarnehage.no er det svært store lokale forskjeller kommunene imellom:

  • Bemanningen i kommunene varierer fra kun 3,2 barn i snitt per ansatt til hele 7,4 barn per ansatt.

  • Pedagogtettheten i kommunene, andelen ansatte som har godkjent pedagogisk utdanning, varierer fra 56 prosent til 15 prosent.

  • Tilskuddet per barn i barnehage (0-3 år) varierer fra 229.610 kroner per år til 142.334 kroner per år.

PBL krever ny barnehagefinansiering

PBL mener denne utviklingen ikke kan fortsette og er glad for at regjeringen nå jobber med å endre den fremtidige finansieringen av barnehagene.

PBL ønsker en ny og rettferdig modell for finansiering av barnehager!

  • En ny kvalitetsmodell for fremtiden som skal gjelde fra 1. januar 2016

  • Gir alle barnehager noenlunde like muligheter til å tilby et trygt tilbud med høy kvalitet

  • Forplikter barnehagen til å levere en forventet kvalitet, kjent for foreldre og andre

  • Legger til rette for en fremtidig nasjonal bemanningsnorm i barnehagene

  • Forenkler dagens kompliserte system og gjør finansieringen mer forutsigbar

 

Vennlig hilsen

Private Barnehagers Landsforbund

Telefon: 75 55 37 00

Faks:     75 55 37 01

www.pbl.no