"Papirløs barnehage"

Ukeplaner på oppslagstavla er forlengs historie hos oss.

For noen år tilbake tok vi et valg; vi ønsket at hjemmesiden skulle være vår informasjonkanal ut til foreldrene! Så når foreldre får plass her, vil de på tilsendt påloggingsinformasjon til den "lukka foreldresiden", hvor dere finner ukeplan, dagsrapport/tavla, bilder, møtereferater.

Vi bestreber oss for at ukeplanen der inne skal være oppdatert til en hver tid. Avdelingene har Ipad, sånn at de enkelt kan gå inn på siden og redigere. Det hender jo seg at dager ikke blir helt som planlagt, og vi gjennomfører ikke turer/aktiviteter hvis vi ikke mener det er "forsvarlig" innenfor de rammer dagen bringer.

Vi ønsker og stadig bli bedre - så gi oss tilbakemelding hvis dere ser forbedringspotensiale.