Velkommen til nytt barnehagår 2016/2017

og der var jammen sommeren på hell...og vi gleder oss til å ta imot nye som gamle barn og foreldre

Etter tre dager med kompetanseheving, planleggigng og sosialt samvær, står vi nå  i startgropa og venter på å ta dere vel imot:)

Foruten de seks Ludde som flyttet over til Stortroll i løpet av sommeren, så har vi fått et søsken inn der og vi har ei helt ny som begynner nå på Stortroll.

På Småtroll er allerede tre søsken og en ny kommet seg vel inn i varmen. Ytterligere to helt nye begynner denne uka.

Stortroll fortsetter med Bjørn(ute)egruppe og Ekorn(inne) - hvem som er hva er merket på barnas garderobeplass. De vil også ha en dag med aldersinndelte grupper(Rød, gul, blå), der noen er ute og noen er inne (vil stå på ukeplanen) Rødgruppe vil i hovedsak ha skoleforberedende innhold, trafikk, vennskap etc. Gul og Blå skal ha fokus på Vennskap og følelser, og tema Mobbing vil være gjennomgående for alle tre grupper.

Ludde, de største på Småtroll vi ha språkleker, form&farge, tall og sansing som gjennomgående tema over året, men Tassen skal fokusere på tema Sansing. Hver mandag spiser Ludde i Grillhuset, og tirsdag er Småtrolls turdag. Stortroll  sin Bjørnegruppe har turdag mandag.

Årstidene vil som før ha stor plass i hverdagen, og vi fortsetter med Mørkvedhall hver 4.uke og Fellessamling på Huset med drama og en god lunsj. Øvrige fredager byr på enten havregrøt eller annen varmmatlunsj.

Torsdager er UTEDAGEN, der vi starter dagen med Grillhusfrokost, så da kommer alle kledd til utevær. Pedagogene har sin plandag, og dagen brukes også til møter internt.

Det vi fortsatt være ukeplanen her på hjemmesiden som gjelder, og her legger vi også ut tavlepost/dagsrapport, trollpost ved mnd.slutt og bilder i ny og ne. Vi vil også komme med litt fb-nyheter aven og te.

Værmessig ser det ut til at vi får en fin start på det nye barnehageåret - la oss håpe det vedvarer lenge:)