FORELDREMØTE onsdag 12/10 kl 19

Neida, vi skal ikke synge, men gi dere et innblikk i barnehagedagen og mere til.

Mer info kommer pr mail i slutten av uka.

Vi henger opp en avkryssingsliste i yttergangene på onsdag, slik at vi får en overikt over hvem som kommer.

VELKOMMEN skal dere være:)