Søke barnehageplass?

Velkommen til å søke barnehageplass hos oss. Søknadsfrist er 15.februar! Vi vil ha ledig plasser for barn både over og under 3 år.

Vi er med i samordnet opptak med øvrige private og kommunale barnehager. Bodø Kommune har innført et nytt system for opptak, og alt gjøres elektronisk, via "Barnehageportalen". Innlogging skjer via ID-porten, ved bruk av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Søknadsskjema og innlogging finner du her

Søknad om overføring skjer også via websøknad, og de som søkte om overføring i 2020  må søke på nytt. Likeså de som valgte og stå på venteliste i 2020 må søke på nytt.

Vi har oppstart av nytt barnehageår i uke 33/2021 - torsdag 19.august (planlegingsdager 16-18/8) men det er mulighet og søke plass fra 1.august om man ønsker det.

Pga Covid-19 kan vi desverre ikke be dere komme inn på besøk, men slå gjerne av en prat ute eller ring om dere har noen spørsmål:)