Velkommen til nytt barnehageår 2017/2018

Da var det plutselig nytt barnehageår igjen. Vi har tatt farvel til 9 skoleklare barn og kan ønske velkommen 9 forhåpentligvis barnehageklare barn.

Fire startet allerede 1.august, det gir en god og myk start for oss og de nye barna og foreldre.

Det er tre nye barn på Stortroll, alle født i 2014. På Småtroll er det en ny født i 2015 og fem stykk født i 2016. En fin blanding av jenter og gutter og en fin aldersblanding har vi fått.

Det er ingen endringer i personalgruppen. Benedikte er på plass som pedagogisk leder på Stortroll og Hanne på Småtroll. Heidi H og Renate fortsetter som førskolelærere på henholdsvis Stortroll og Småtroll, og assistentene holder stand; Heidi K og Torill på Småtroll, Agathe og Grete på Stortroll sammen med Hege som er inne som ekstraressurs.

Stortroll fortsetter med ute-/innegruppe, men iår er de delt etter alder, og blir fast gjennom året; fire dager i uka. I tillegg er torsdag en Utedag for alle, så skal bli nok frisk luft! Når de er i utegruppa, henges det et bilde av et tre på garderobeplassen.

Turdag på Stortroll er mandag(kun utegruppa) og Småtroll har sin på tirsdag. Felles grillhusfrokost på torsdager, og mandag har Ludde varmmat-lunsj i Grillhuset og Stortrolls Utegruppe det samme på fredag. Siste fredag i måneden har vi felles samling og varmmatlunsj på huset. Øvrige fredager kokes det havregrøt.

Vi forsetter med Mørkvedhall hver 4.onsdag.

Vi gleder oss til å møte dere alle. Vi Har hatt tre gnyttige dager med faglig påfyll og tid til å legge gode planer for året. F.eks vil lesing få en større plass, forebygging av mobbing er noe vi vil jobbe med og selvsagt ikke minst leken! 

Mere info får dere på foreldremøte i oktober. Og selvsagt på ukeplanene her inne.

VELKOMMEN!!