Trollpost Stortroll August

Da er barnehageåret godt i gang igjen, og alle store og små på stortroll er samlet. Vi ville fortelle litt om hvordan oppstarten har vært her i høst. De to første ukene brukte vi på og bli kjent med hverandre.

 På stortroll er det kommet tre nye barn i blågruppa; Emilia, Leah-Synnøve og Henrik S og de har funnet seg godt til rette, både med de andre barna og oss voksne. Ludde fra Småtroll har kommet over og er blitt Blågruppe. Dette har også gått kjempefint, og de er alle enige om at det er stas og komme på Stortroll.  Vi tror dette blir ei fin barnegruppe😊

Ellers har vi jo fått ny Rødgruppe, som alle gleder seg til og ta fatt på nye spennende førskoleoppgaver og ansvar. Ungene i gulgruppa venner seg til tanken at de ikke er minst lengre, og viser ansvar for de minste. Så alt er som det skal være😊

I år har vi valgt å fortsette med inne og ute gruppe. Men vi har delt dem inn faste grupper; rødgruppa og halve gul i ei, og andre halvpart av gul og blågruppa i den andre.  Da blir det mere kontinuitet og stabilitet/trygghet hos barna, og vi kan bedre tilpasse aktiviteter ut i fra alder.  De som skal være på utegruppa, er merket med et bilde av et tre på garderobeplassen sin. Vi har aktiviteter knyttet opp med tema både ute og inne, og de samme voksne følger gruppa hele uken.

Det overordnede temaet for høsten er «Lek og samhold», og vi vil legge vekt på trygghet og fellesskap og identitet. Naturligvis kommer også høsten inn nå, og vi undrer oss over naturens gang, å ser og smaker sammen med barna på grønnsaker.

Kroppen min, og dette med å bli kjent med seg selv, identitet,  egne grenser er også fokus.  På FN-dagen vil vi avslutte dette temaet, med fellessamling og mat.

Vi gleder oss til å bli godt kjent med alle, og ser frem til et lære-og opplevelsesrikt år!